Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Dyrektywa UE w sprawie VAT »  Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w ...

Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku

Tekst pierwotny: Dz. Urz. UE L z 1977 r. nr 145/1
Dz. Urz. UE L z 1980 r. nr 90/41
Dz. Urz. UE L z 1984 r. nr 208/58
Dz. Urz. UE L z 1989 r. nr 226/21
Dz. Urz. UE L z 1991 r. nr 376/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 316/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 384/47
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/14
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/16
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 365/53
Dz. Urz. UE L z 1995 r. nr 102/18
Dz. Urz. UE L z 1996 r. nr 170/34
Dz. Urz. UE L z 1998 r. nr 281/31
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 139/27
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 162/63
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 277/34
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 84/24
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 269/44
Dz. Urz. UE L z 2001 r. nr 22/17
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 15/24
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 128/41
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 331/27
Dz. Urz. UE L z 2003 r. nr 260/8
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 27/44
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 168/35
Dz. Urz. UE L z 2005 r. nr 345/19
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 51/12
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 174/5
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 221/9**
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.08.13 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Na podstawie art. 411 dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z dniem 1.01.2007 r. niniejsza dyrektywa straciła moc.

Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE (art. 1) 
Tytuł II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY (art. 2) 
Tytuł III. ZAKRES TERYTORIALNY (art. 3) 
Tytuł IV. PODATNICY (art. 4) 
Tytuł V. TRANSAKCJE PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU (art. 5 - 7) 
Tytuł VI. MIEJSCE TRANSAKCJI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU (art. 8 - 9) 
Tytuł VII. ZDARZENIE PODATKOWE I WYMAGALNOŚĆ PODATKU (art. 10) 
Tytuł VIII. PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 11) 
Tytuł IX. STAWKI (art. 12) 
Tytuł X. ZWOLNIENIA (art. 13 - 16) 
Tytuł XI. ODLICZENIA (art. 17 - 20) 
Tytuł XII. OSOBY ZOBOWIĄZANE DO ZAPŁATY PODATKU (art. 21) 
Tytuł XIII. OBOWIĄZKI OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ZAPŁATY PODATKU (art. 22 - 23) 
Tytuł XIV. REGULACJE SPECJALNE (art. 24 - 26c) 
Tytuł XV. PROCEDURY UPROSZCZONE (art. 27) 
Tytuł XVI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (art. 28) 
Tytuł XVIa. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA HANDLU MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI (art. 28a - 28n) 
Tytuł XVIb. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW UŻYWANYCH, DZIEŁ SZTUKI, PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH ORAZ ANTYKÓW (art. 28o) 
Tytuł XVIc. ŚRODKI PRZEJŚCIOWE STOSOWANE W KONTEKŚCIE PRZYSTĄPIENIA AUSTRII, FINLANDII I SZWECJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (art. 28p) 
Tytuł XVII. KOMITET DS. PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (art. 29 - 29a) 
Tytuł XVIII. PRZEPISY RÓŻNE (art. 30 - 33a) 
Tytuł XIX. PRZEPISY KOŃCOWE (art. 34 - 38) 
Załączniki do VI Dyrektywy
Załącznik A. WYKAZ DZIAŁALNOŚCI ZALICZANYCH DO PRODUKCJI ROLNICZEJ  
Załącznik B. WYKAZ USŁUG ROLNICZYCH  
Załącznik C. WSPÓLNA METODA NALICZANIA  
Załącznik D. WYKAZ DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 4 UST. 5 AKAPIT TRZECI  
Załącznik E. WYKAZ TRANSAKCJI WYMIENIONYCH W ART. 28 UST. 3 PKT A  
Załącznik F. WYKAZ TRANSAKCJI WYMIENIONYCH W ART. 28 UST. 3 PKT B  
Załącznik G. PRAWO WYBORU  
Załącznik H. WYKAZ DOSTAW TOWARÓW I USŁUG, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ OBNIŻONYM STAWKOM VAT  
Załącznik I. DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI  
Załącznik J. KATEGORIE TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ O SKŁADACH INNYCH NIŻ CELNE ZGODNIE Z ART. 16 UST. 1 LIT. D) ZDANIE DRUGIE  
Załącznik K. WYKAZ USŁUG OKREŚLONYCH W ART. 28 UST. 6  
Załącznik L. ILUSTRACYJNY WYKAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OKREŚLONYCH W ART. 9 UST. 2 LIT. e)  
Załącznik M. WYKAZ DOSTAW TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYM MOWA W ART. 21 UST. 2 LIT. C) PKT IV):  
__________________
** Wykaz aktów prawnych zamieszczonych w polskiej ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60